Regulamin świadczenia usług sklepu decoremka.pl

§1 INFORMACJE O SPRZEDAWCY I DANE KONTAKTOWE

 1. Sklep internetowy Decoremka.pl jest prowadzony przez firmę
  DECOREMKA Magdalena Kądziołka,
  NIP: 9121869664 REGON 362222711
  ul. Jedności Narodowej 184/21, 50-302 Wrocław
 2. Kontakt możliwy przez biuro@decoremka.pl lub telefonicznie pod numerem +48795109687

Decoremka.pl jest internetowym sklepem, za pośrednictwem której można nabywać wyroby rękodzielnicze.

Czas realizacji zamówienia trwa od 1 do 14 dni roboczych.

§2 SPOSÓB ZAWARCIA UMOWY

 1. Dokonywanie zakupów za pośrednictwem decoremka.pl wymaga akceptacji plików cookie przez przeglądarkę użytkownika.
 2. Serwis działa na prawidłowo skonfigurowanej przeglądarce Internet Explorer, Mozilla Forefox, Google Chrome bądź innej zaktualizowanej i odpowiednio skonfigurowanej przeglądarce.
 3. Aby złożyć zamówienie, należy zarejestrować się na stronie sklepu (https://decoremka.pl/moje-konto) i wypełnić wskazany na tej stronie formularz lub dokonać zakupu bez rejestracji.
 4. Zamówienie dokonywane jest przez wybór właściwego produktu, wybór sztuk i kliknięcie znaku „dodaj do koszyka”. Po potwierdzeniu wyboru, Użytkownik przenoszony jest na stronę wyboru sposobu odbioru zamówienia.
 5. Odbiór zamówienia może być dokonany osobiście we Wrocławiu pod adresem Nowowiejska 88/1c, po wcześniejszym otrzymaniu powiadomienia z systemu, że zamówienie zostało przygotowane.
 6. Zamówienie może być także dostarczone na adres wskazany przez Zamawiającego za odpowiednią opłatą wskazaną w cenniku dostawy. Wybór formy odbioru następuje po skompletowaniu zamówienia.
 7. Po złożeniu zamówienia Zamawiający otrzyma mail potwierdzający przyjęcie zamówienia.

§3 PŁATNOŚCI I DOSTAWA

 1. Wszystkie zamówienia realizowane są po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku. Płatność można uregulować poprzez:

– przelew tradycyjny na konto:

DECOREMKA Magdalena Kądziołka
ul. Jedności Narodowej 184/21,
50-302 Wrocław
nr konta: 28191010482763466867470001

– system płatności 

 1. W przypadku odbioru osobistego, Klient płaci wyłącznie kwotę równą wartości zamówienia bez kosztów dostawy.

W przypadku dostawy towaru poprzez wysyłkę, Klient wpłaca na rachunek bankowy Sprzedawcy kwotę równą wartości zamówienia + koszt przesyłki.

Koszty przesyłki ponosi Klient.

 1. KOSZT WYSYŁKI (Polska):

Paczkomaty inPost – 12,5zł / 15zł / 18zł – w zależności od gabarytu paczki.

Kurier inPost / DPD – 17zł / 19zł  – w zależności od gabarytu paczki.

Po przejściu do koszyka sklep automatycznie przeliczy cenę wysyłki.

Przesyłki dostarczane są za pośrednictwem Paczkomatów InPost lub firmy kurierskiej (InPost lub DPD).

Firma DECOREMKA nie odpowiada za opóźnienia wynikłe z błędnie podanych danych adresowych, błędnie wybranej formy przesyłki oraz winy przewoźnika. Reklamacje wynikłe z opóźnienia w doręczeniu przesyłki mogą być składane przez klienta u przewoźnika.

§4 ODSTĄPIENIE OD UMOWY – ZWROTY

 1. Zamawiający – konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia dostarczenia przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. W przypadku skorzystania z uprawnienia wzmiankowanego w punkcie 1 niniejszego paragrafu,  Zamawiający – konsument zobowiązany jest odesłać dostarczone zamówienie w stanie niezmienionym, a Decoremka.pl zwraca na rachunek bankowy Zamawiającego – konsumenta należność za zwrócone zamówienie pomniejszony o koszt wysyłki.
 3. Zwroty nie będą rozpatrywane w przypadku zamówień towarów „spersonalizowanych” a więc indywidualnych, tj. zawierających określone wg wskazań klienta imiona, nazwiska itp. za wyjątkiem sytuacji, w których produkt jest niezgodny z zamówieniem klienta.
 4. Zwrotu należy dokonać na adres pracowni (DECOREMKA Magdalena Kądziołka, ul. Nowowiejska 88/1c, 50-302 Wrocław) na swój koszt. Przesyłki wysłane na koszt Sprzedawcy lub za pobraniem nie będą odbierane, a koszty z tym związane pokryje Klient. Zwracany towar należy odesłać w stanie niezmienionym od otrzymanego (w oryginalnym opakowaniu, nieuszkodzony, kompletny i nieużywany), odpowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniem wraz z dowodem zakupu (paragon/faktura) i pisemnym oświadczeniem odstąpienia od umowy kupna. W przypadku niespełnienia wszystkich powyższych wymogów zwrot nie zostanie przyjęty i zostanie odesłany do Klienta na jego koszt.
 5. W przypadku, gdy klient nie odbierze wysłanej do niego przesyłki w terminie i paczka wróci do siedziby Decoremka.pl, klientowi przysługuje zwrot wpłaconej kwoty pomniejszony o dwukrotną wartość kosztu wysyłki (za drogę do klienta i za drogę powrotną).

§5 REKLAMACJE

 1. W przypadku, gdy okaże się, że dostarczony towar jest wadliwy, niezgodny z zamówieniem lub uszkodzony, Zamawiającemu przysługuje prawo do wymiany towaru na nowy. Klient ma obowiązek niezwłocznie poinformować sprzedającego przez e-mail w terminie do 14 dni roboczych od otrzymania przesyłki. Po tym czasie reklamacje nie będą uwzględniane.
 2. Wniosek reklamacyjny rozpatrywany będzie w terminie 7 dni roboczych.
 3. W przypadku reklamacji dotyczącej uszkodzenia przesyłki w transporcie, Klient musi posiadać protokół szkody, spisany w obecności kuriera, a w przypadku przesyłki paczkomatowej – spisany w najbliższym oddziale lub Punkcie Obsługi Klienta InPost.
 4. W odpowiedzi na zgłoszenie Decoremka.pl ustala z klientem szczegóły dotyczące zwrotu wadliwego towaru.
 5. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Decoremka.pl odsyła klientowi nowy egzemplarz w miejsce niezgodnego z zamówieniem oraz zwraca koszty, jakie poniósł klient w chwili odsyłania wadliwego zamówienia. W przypadku, gdy reklamacja nie zostanie uwzględniona, Decoremka.pl zareklamowany towar odsyła na koszt klienta.
 6. Reklamacja jest uwzględniania zawsze w przypadku stwierdzenia ukrytych wad zakupionego przedmiotu, tzn. niewidocznych w momencie zakupu. Za wszelkie uszkodzenia mechaniczne wynikające z nieprawidłowego użytkowania odpowiada kupujący.
 7. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne wyświetlenia informacji o towarach np. kolorów, nie będą podstawą do reklamacji.

§6 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Właściciel Sklepu zbiera tylko te dane, które są niezbędne do należytego świadczenia oferowanych usług.
 2. Dane osobowe Klienta mogą zostać przekazane osobom trzecim wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych na podstawie Regulaminu w szczególności przedsiębiorcom pośredniczącym w zamawianiu usług kurierskich, operatorom pocztowym i firmom kurierskim w celu nadania przesyłki oraz operatorom płatności (przelewy24).
 3. Baza danych osobowych Klientów podlega ochronie prawnej. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
 4. Administratorem danych osobowych jest Właściciel Sklepu Internetowego decoremka.pl DECOREMKA Magdalena Kądziołka, ul. Jedności Narodowej 184/21, 50-302 Wrocław, biuro@decoremka.pl,  który dokonuje przetwarzania danych osobowych Klientów zgodnie z przepisami: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
 5. Właściciel Sklepu zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby przekazane mu informacje były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 6. Właściciel Sklepu zapewnia Klientom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.
 7. Skorzystanie z prawa domagania się zmiany, poprawienia lub usunięcia danych z systemu Sklepu jest dokonywane na podstawie przesłania do Właściciela Sklepu pocztą elektroniczną stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska/firmy Klienta.
 8. Skorzystanie z prawa usunięcia własnych danych z systemu Sklepu jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się Klienta oraz wypowiedzeniem umowy.
 9. Wraz z usunięciem Konta Klienta Właściciel Sklepu usunie dane Klienta na stałe i bezpowrotnie, zaprzestając tym samym przetwarzania danych osobowych Klienta. Administrator zastrzega sobie jednak możliwość przetrzymywania danych takich jak czas i adres IP logowania Klienta po usunięciu konta na potrzeby Policji i prokuratury oraz danych niezbędnych do rozliczenia wykonanych usług do czasu ich rozliczenia.

Złożenie zamówienia jest równoznaczne z przeczytaniem i akceptacją powyższego regulaminu.